එක්ව රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීමට බලපාන නිපුණතා, හැසිරීම් සහ ආකල්ප නිශ්චය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි නිපුනතා රාමුවක් !!

මානව සම්පත් සංවර්ධන කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාව (NHRDC) විසින් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA), කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සහ කොළඹ කළමනාකරණ පීඨය සමඟ එක්ව රාජකාරි කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීමට බලපාන නිපුණතා, හැසිරීම් සහ ආකල්ප නිශ්චය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි නිපුනතා රාමුවක් සංවර්ධනය කරන ලදී.
මෙම නිපුනතා රාමුවේ ප්‍රධාන අරමුණ වනුයේ රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව, සඵලදායීතාවය හා සේවාවේ සැපයුමේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නැංවීමයි. “අඛණ්ඩව වෙනස් වෙමින් පවතින පරිසරයකදී, දක්ෂ හා පළපුරුදු කළමණාකරුවන් යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් වශයෙන් පොදු මහජනතාවට රාජ්‍ය සේවයෙන් ලබාදෙන සේවයේ ප්‍රමිතිය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය බැවින්, රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාමට කළමනාකරුවන්ගේ නිපුණතා, දැනුම සහ ආකල්ප වලින් හෙබි දක්ෂ කළමනාකරුවන් සංවර්ධනය කිරීම අවශ්‍ය වේ" යැයි NHRDC හි සභාපති දිනේෂ් වීරක්කොඩි මහතා පවසයි.
වර්තමානයේ රාජ්‍ය සේවය පත්ව ඇති තත්ත්වය සහ එයට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති ගැටළු සඳහා බලපා ඇති මූලික හේතුව වන්නේ රාජ්‍ය කළමනාකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටුකිරීමට ඇති නොහැකියාව බව බොහෝ දෙනාගේ මතය වී ඇත. එමෙන්ම අඛණ්ඩව වෙනස් වන පරිසරය තුල සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට කුසලතා හා නව සංවිධාන, නව වැඩ කිරීමේ ක්‍රම, නව මෙවලම් සංවර්ධනය කිරීමත් අවශ්‍ය වේ යැයි ඔහු පවසයි.
NHRDC සහකාර අධ්‍යක්ෂ චමිලා ජයසිංහ මහත්මිය, කෙටි කාලීන හා දීර්ඝකාලීනව ඉටු කිරීමට යොජිත නව රාමුව, කේන්ද්‍රීය කළමණාකරණ ශ්‍රම බලකායක් ඉලක්ක කරගත් පුරවැසියන් සහ ඵලදායී, සදාචාරාත්මක, පදනම මඟින් රාජ්‍ය සේවා සැපයුමේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම අවශ්‍ය බව පවසයි. රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ සේවය මෙන්ම ඔවුන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය, පක්ෂපාතීත්වය හා කැපවීම වැඩිදියුණු කිරීම. රාජ්‍ය අංශයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම. ජේෂ්ඨ කාර්යයන් සඳහා ඵලදායී අයුරින් කටයුතු කිරීම සඳහා කාලයත් සමඟ නව රාජ්‍ය සංස්කෘතියක් සඳහා මාර්ගයක් සකස් කිරීම කල යුතු බවත් අපේක්ෂා කරයි.
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව රාමුව ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

ඉංග්‍රිසි පිටපත http://www.dailymirror.lk/article/Competency-framework-for-new-public-service-culture-134823.html
DOWNLOAD PDF

Awareness campaign for career opportunities and skills requirement for women migrant returnees and dropped out young female.

The National Human Resources Development Council of Sri Lanka (NHRDC) functioning under the Ministry of National Policies and Economic Affairs. NHRDC under the vision of “future ready workforce” the first programme conducted an awareness campaign program for the women migrant returnees and school leavers (female) in Town hall, Wattala, Gampaha district on 13th September 2017.

There are about 215 participants and seven leading companies participated at this programme. The motivation awareness presentations delivered by the expertise under the topic of industrial skills requirement, available job opportunities and available training courses under the Tertiary and Vocational Education Commission (TVEC). The chief gust Mr.Lawrence Madiwela, Media Secretary for Ministry of Tourism Development and Christian Religious Affairs delivered a speech on the labour force requirement of tourism industry.

Participated Companies at this programme are Aitken Spence, Richard Peiris, Tasma, MAS intimates, Leaders Travels& Tours (Pvt), Leaders Travels& Tours (Pvt) Ltd, DPL and Sadaharitha Plantation

The objective of this programme are given bellow

  • Organize awareness programs on available job opportunities in industries and available skills training courses in state and private training institutions
  • Reduce low-skilled labour migration and increase skilled labour migration.
  • Facilitate access to available financial and other services such as business development Advisory for returnees.
Speech Hon. Ranil Wicramasinghe
Tourism Pillar
Manufacturing and Construction Pillar
Insuarance Pillar
Logistic Pillar
Leadership Pillar
Foreign Employment Pillar

National Human Resources Development Council
Nipunatha Piyasa, 7th Floor,
No.354/2, Elvitigala Mawatha,
Narahenpita, Colombo 5

Divisions

Mr.K.A Lalithadheera
Director
TEL :011 2595679

Mr.S. Thanigaseelan
Assistant Director (Research)
TEL :011 3443509

Mrs.J.A.C.P.Jayasinghe
Assistant Director (Development)
TEL: 011 3443508